8 maja 2007 roku Wołodymyr, Dmytro i Lubomyr Patisy założyli firmę Eskada-M. Mając już wtedy pewne doświadczenie w ukraińskim biznesie, bracia pragnęli do stworzenia takiej firmy, która bardzo różniłaby się od innych: nowoczesne biuro, w którym pachnie świeżą kawą, a pracownicy są szczęśliwi i uśmiechnięci. Strategiczny pomysł Eskada-M polega na wyznaniu określonych wartości, jedną z których jest rozwój. Właśnie tę wartość wzięto jako podstawę. Zespół Eskada-M systematycznie uczy się od najlepszych specjalistów Kijewo-Mohylańskiej szkoły biznesu w celu udoskonalenia zawodowych oraz administracyjnych umiejętności. Obecnie Eskada-M jest jaskrawym przykładem innowacyjnej firmy z wyraźnie określoną socjalną polityką oraz partnerskim doświadczeniem. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę!
Zespół
Założyciele