26.02.2016

„W określonym momencie przychodzi zrozumienie, że biznesowej intuicji nie wystarcza, potrzebne są inne podejścia. Na przykład, u nas, na Ukrainie, żaden nie ma ambicji zostać wielkim producentem określonego wąskiego segmentu towaru: grillów, ręczników, chleba itd. A daremnie…”, - Wołodymyr Patis, współzałożyciel firmy Eskada-M, dzieli się swoją wizją ItWork.

09.02.2016

Biznes, który dąży do doskonałości we wszystkim, zmienia nie tylko swoje procesy, lecz wpływa na środowisko: region, klientów, konkurentów… Jednak, jak stworzyć taką organizację, pragnienie zmian, twórczość we wszystkim oraz o miłości do ludzi (a także ich wybór i edukacja) opowiedzieli założyciele firmy „Eskada-M” w wywiadzie dla projektu kmbs ALUMNI stories.

24.07.2015

„Święcie wierzymy, że przyszłość należy ukraińskiemu projektowaniu. Dlatego zawsze się starali znaleźć młodych projektantów, nadawać podstawową wiedzę na temat produktu (płyta fornirowana). W tym celu stworzyli osobną platformę dla komunikowania – spotkania AnOther Friday. Tutaj wymieniamy się doświadczeniem, rozmawiamy o światowych trendach”,- Wołodymyr Patis, o współpracy z projektantami.

30.06.2015

Wywiad Wołodymyra Patisa, współzałożyciela firmy Eskada-M o tajemnicach wyjścia na rynki europejskie.

30.09.2014

Teoria ograniczeń systemu (TOS) to sposób zarządzania firmą (biznes-podejście), które kształtuje się na podstawie poszukiwania i zarządzania podstawowymi ograniczeniami, które określają sukces oraz skuteczność firmy w całości.